Word een held : word een vrijwilliger

Volgens een enquête uitgevoerd door de Koning Boudewijnstichting, wordt het aantal vrijwilligers in ons land geraamd op bijna 12,5% van de bevolking vanaf 15 jaar en ouder. Maakt u deel uit van deze 1.166.000 vrijwilligers die België telt? Gefeliciteerd! Maar wees op uw hoede wanneer er een ongeluk gebeurt.

Om de vrijwilligers te beschermen, werd een specifieke wetgeving in het leven geroepen. Dat houdt in dat vrijwilligers rechten en plichten hebben welke ook van toepassing zijn voor de organisaties waartoe deze behoren. Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten in een notendop en meer bepaald op het vlak van verzekering en de aansprakelijkheid van de vrijwilligers.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is de plicht om schade te herstellen die u berokkend zou hebben aan een derde. In geval van vrijwilligerswerk, bestaan er 2 mogelijkheden, afhankelijk van het type organisatie en de context waarin de vrijwilliger werkt.

Voor de vrijwilligers zelf is het in dit geval aan te raden om een BA privé-leven af te sluiten.

 1. Organisaties die niet aansprakelijk zijn voor de fouten die hun vrijwilligers begaan, zijn per definitie niet verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Dit is het geval voor:
  • Feitelijke verenigingen die niet beschikken over personeel en/of afdelingen.
    

  Voor de vrijwilligers zelf is het in dit geval aan te raden om een BA privé-leven af te sluiten.

   

 2. Wanneer organisaties wel aansprakelijk zijn voor de fouten begaan door hun vrijwilligers, zijn ze verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit is het geval voor:
  • Private en publieke rechtspersonen, zonder winstgevend doel (vb. VZW’s);
  • Feitelijke verenigen die één of meerdere personen tewerkstellen met een arbeidscontract;
  • Feitelijke verenigen die door hun specifieke verbondenheid kunnen beschouwd worden als een afdeling van de hierboven genoemde type structuren.

Wat betreft het vrijwillig helpen van een derde, zoals de buurvrouw die de kinderen school brengt of op de kinderen komt passen, raden we aan om een familiale verzekering af te sluiten.
 

Plan je vrijwilligersactiviteiten als organisatie of ga je zelf als vrijwilliger aan de slag? Praat er dan over met uw makelaar.


Meer preventietips?

Over AXA Belgium Blog