Welke aanvullende pensioenformule kunt u als zelfstandige kiezen?

VAPZ, IPT of POZ?

De jaarlijkse premiestortingen van een VAPZ zijn echter beperkt;

 • Voor een gewoon VAPZ is dat 8,17% van het referentie-inkomen van 3 jaar geleden, met een maximum van 3.256,87 euro voor 2019.
 • Voor een sociaal VAPZ is dat 9,40% van dat referentie-inkomen met een maximum van 3.747,19 euro voor 2019.

Fiscale voordelen VAPZ

 • De stortingen zijn als beroepskost aftrekbaar (marginale aanslagvoet tot 53,5%).
 • Uw sociale lasten worden verminderd (tot 21%)
 • Uw eindkapitaal wordt gunstig belast

Simuleer uw VAPZ

Met het VAPZ spaart u dankzij de gewaarborgde intrestvoet veilig voor uw pensioen (tak 21). De jaarlijks herzienbare gewaarborgde rentevoet van het VAPZ van AXA bedraagt momenteel 1% en kan eventueel worden aangevuld met een winstdeelname waarbij uw rendement letterlijk wordt opgekrikt met een deel van de winst van AXA Belgium.

Afhankelijk van hoe u uw beroepsactiviteit uitoefent, kunt u daarnaast nog meer sparen voor uw aanvullend pensioen via een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) of een Individuele Pensioentoezegging (IPT).

U bent actief onder de vorm van een eenmanszaak?

Dan kunt u naast het VAPZ ook sparen via de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Zo krijgt u de mogelijkheid om een hoger aanvullend pensioenkapitaal bijeen te sparen en kunt u uw levensstandaard min of meer op peil houden tijdens uw pensioen.

Fiscale voordelen van de POZ

 • Uw stortingen in de POZ geven aanleiding tot een belastingvermindering van 30%, in zoverre de 80%-regel wordt gerespecteerd. Dat wil dus zeggen dat uw wettelijk en aanvullend pensioen samen niet hoger uitkomt dan 80% van uw laatste inkomen.
 • Het kapitaal dat u bijeen hebt gespaard wordt op pensioenleeftijd voordelig belast aan 10%(*)

(*)Er dient rekening te worden gehouden met parafiscale inhoudingen zoals RIZIV- en solidariteitsbijdragen.

Bent u zelfstandige met een vennootschap?

Dan kunt u naast het VAPZ ervoor kiezen om nog een Individuele Pensioentoezegging (IPT) af te sluiten via de vennootschap.

Fiscale voordelen van de IPT

Voor uw vennootschap, wanneer die spaart voor u via een IPT

 • De stortingen in de IPT zijn als beroepskost aftrekbaar, zolang de 80%-regel wordt gerespecteerd. Dat wil dus zeggen dat uw wettelijk en aanvullend pensioen samen niet hoger uitkomt dan 80% van uw laatste inkomen.

Voor u, wanneer uw vennootschap spaart voor u via een IPT

 • Het kapitaal dat u bijeen hebt gespaard wordt op pensioenleeftijd voordelig belast

Bescherm uzelf en uw gezin

Zowel het VAPZ, als de POZ en de IPT bieden de mogelijk om uzelf en uw gezin aanvullend financieel te beschermen in geval u komt te overlijden of in geval van arbeidsongeschiktheid.

 • Gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid door langdurige ziekte, depressie of ongeval met de dekking arbeidsongeschiktheid.
 • Uitkering voor uw nabestaanden bij overlijden met de overlijdensdekking.

Flexibel sparen, zowel via een IPT als een POZ

U hebt enerzijds de keuze uit een interessante spaarverzekering met een jaarlijks herzienbare gewaarborgde intrestvoet van momenteel 1%, die eventueel kan worden aangevuld met een winstdeelname waarbij u letterlijk deelt in de winst van AXA Belgium.

Anderzijds kunt u er ook voor kiezen om een beleggingsstrategie (tak 23) te volgen, waarbij zowel uw pensioenkapitaal als uw stortingen automatisch door onze experten worden verdeeld over risicoloze en/of risicodragende beleggingen. Deze keuze hangt af van uw persoonlijke risicoappetijt, maar wordt ook beïnvloed door uw leeftijd. We noemen dit het ‘levenscyclusbeheer’. Zo zullen de meest risicovolle beleggingen automatisch evolueren naar minder risicovolle of risicoloze beleggingen naarmate je dichter bij uw pensioen komt. Deze innovatieve aanpak kan enerzijds zorgen voor gemak en gemoedsrust, maar anderzijds ook voor een potentieel hoger pensioenkapitaal op langere termijn.

Wilt u liever zelf beslissen over hoeveel van uw stortingen u doet in een beleggingsverzekering (tak 23) of een spaarverzekering (tak 21) dan gaat u voor vrij beheer.

Het VAPZ, IPT en POZ van AXA op een rijtje:

  Voor wie? Max. premie Fiscaal voordeel Spaarformule Extra bescherming
VAPZ Zelfstandigen in hoofdberoep, bijberoep en meewerkende echtgenoten  
 • Stortingen zijn als beroepskost aftrekbaar (marginale aanslagvoet tot 53,5%).
 • Vermindering sociale lasten tot 21%.
 • Gunstige belasting eindkapitaal.
tak-21 gewaarborgde intrestvoet van 1% + eventuele winstdeelname Overlijden

Arbeidsongeschiktheid
Gewoon 8,17% van referentie-inkomen

Max. 2019 € 3.256,87
Sociaal 9,40% van referentie-inkomen

Max. 2019 : 3.747,19 €
IPT Zelfstandige met vennootschap 80%-grens op premies
 • Stortingen zijn als beroepskost aftrekbaar.
 • Gunstige belasting eindkapitaal.
tak-21 gewaarborgde intrestvoet van 1% + eventuele winstdeelname

tak-21 & 23 levenscyclus / vrij beheer
Overlijden

Arbeidsongeschiktheid
POZ Zelfstandige eenmanszaak 80%-grens op premies
 • Belastingvermindering van 30%.
 • Gunstige belasting eindkapitaal.
tak-21 gewaarborgde intrestvoet van 1% + eventuele winstdeelname

tak-21 & 23 levenscyclus / vrij beheer
Overlijden

Arbeidsongeschiktheid

 

Dankzij deze verzekeringsproducten krijgt nu elke zelfstandige naast het klassieke pensioensparen en langetermijnsparen een waaier aan extra mogelijkheden om te sparen voor een zorgeloze oude dag.

Ga eens langs bij uw makelaar, hij zoekt samen met u naar een oplossing op maat volgens uw leeftijd en risicoappetijt.

Simuleer uw pensioen

Contacteer een makelaar

Mijn bedrijf
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel