Is mijn schoolgaande zoon of dochter goed beschermd? Check!

Zowel op weg van en naar de school als op de school zelf

Wie komt er in dat geval tussen om de schade te vergoeden? En wat met een opgelopen schadegeval op weg naar en van school?

De school is verzekerd

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) die de school afsluit, verzekert zowel de school zelf, de leraren als de leerlingen voor schade toegebracht aan derden tijdens de schoolactiviteiten. Deze activiteiten kunnen buiten de school plaatsvinden, maar moeten onder toezicht staan van de school.

De ongevallenverzekering van de school komt tussen bij lichamelijke schade opgelopen door de leerlingen, en dit zowel tijdens de schoolactiviteiten als op weg van en naar de school, ongeacht er iemand aansprakelijk is.
 

Daarnaast sluiten de ouders  3 types van verzekeringen af
 

     1. BA Familiale

Tussenkomst bij schade toegebracht door uw kind aan derden op de weg van en naar de school. Deze verzekering zal ook tussenkomen wanneer uw kind tijdens de schoolactiviteiten een ander verwond en U hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Vergeet niet dat deze verzekering kan worden gekoppeld aan een rechtsbijstandsverzekering.

     2. Ongevallenverzekering

Deze verzekering dekt de lichamelijke schade die uw kind oploopt, meer in het bijzonder bij buitenschoolse activiteiten, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet. 

     3. Hospitalisatieverzekering

Bij hospitalisatie zal deze verzekering de medische kosten vergoeden, bovenop de terugbetaling door het ziekenfonds of voormelde ongevallenverzekeringen.
 

5 tips bij ongevallen op school!
 

  • Doe aangifte van het schadegeval bij de school en bewaar hiervan een kopie. Voor de zekerheid contacteert u ook uw makelaar.
  • Doe een beroep op getuigen en verzamel bewijzen van het ongeval.
  • Bezorg de school en uw makelaar een attest van de medische vaststellingen door de behandelende arts.
  • Facturen die de betaalde medische kosten bewijzen, bezorgt u aan uw ziekenfonds welke in bepaalde mate zal tussenkomen. Bewaar hiervan een kopie.
  • Kwijtschriften van het ziekenfonds en bewijsstukken van de kosten, bezorgt u aan de school en aan uw makelaar.
     

Meer preventietips?

Contacteer ons
Gianni De Muynck Woordvoerder, AXA Belgium
Gianni De Muynck Woordvoerder, AXA Belgium
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel