Ruim 1 op de 3 Belgen kent zijn rechten niet

Ontmoedigd

87% van de ondervraagden blijkt afgeschrikt te worden door de tijd en energie die een gerechtelijke procedure kan opslorpen. Bijkomend raakt 73% van de Belgen al bij aanvang ontmoedigd doordat hij of zij vaak niet weet welke verschillende stappen hij of zij moet ondernemen om een gerechtelijke vordering in te stellen.

Kostenplaatje

Meer dan de helft van de respondenten (57%) geeft aan dat ze denkt over onvoldoende financiële middelen te beschikken om een gerechtelijke procedure vol te houden.

Geen tijd

59% geeft aan geen tijd te vinden om zich te verdedigen met eigen middelen. Bijna 1 Belg op 2 denkt dat een procedure langer dan 1 jaar duurt, waardoor zeer weinig mensen het kunnen opbrengen om door te zetten tot een eventueel vonnis. Dat aandeel stijgt tot 55% bij de 60-plussers.

Geen bevoorrechte gesprekspartner

Het gebrek aan een bevoorrechte gesprekspartner is de voornaamste reden (28%) die sommige Belgen ertoe aanzet om hun geschillen niet te regelen.

*Enquête uitgevoerd in september 2017 met een steekproef van 1000 personen, representatief voor België. Onderzoek in opdracht van LAR (filiaal van de groep AXA Belgium en gespecialiseerd in juridische bescherming) en uitgevoerd door Ipsos.

 

Marnik Vanhaverbeke, directeur van LAR, geeft nuttig advies:

Waarom kiest men niet voor de gerechtelijke weg om een conflict te regelen?

We leven in een complexe maatschappij waarin de Belgen moeite hebben om het juridische systeem te doorgronden. De procedures brengen hoge kosten mee en nemen tijd in beslag: meerdere maanden, soms zelfs jaren bij een ingewikkeld geschil. Bovendien is de uitkomst van het proces soms lang niet zeker! Rechtsbijstand is bij het grote publiek nog veel te weinig gekend. En dat terwijl ze een kostbare hulp vormt.

Wat doet een rechtsbijstandsverzekering?

Rechtsbijstand heeft tot doel uw rechten te vrijwaren en alle stappen te ondernemen voor de vergoeding van de veroorzaakte schade bij een geschil of ongeval. Deze verzekering heeft een dubbele rol:

  1. Met een team van interne juristen en specialisten wordt getracht de klant te helpen en een oplossing te vinden. Daarin slagen we toch voor meer dan 80% van de gevallen die ons worden aangegeven.
  2. Lukt het niet minnelijk, dan moet de rechtbank worden ingeschakeld. In dat geval heeft de klant altijd vrije keuze van advocaat en betaalt de verzekering de erelonen en de gerechtskosten (advocaat, deurwaarders, gerechtelijke experts, enz.). 

 

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel