Ruim 1 Belg op 4 worstelt met conflict op het werk

Wat wordt verwacht als mogelijke oorzaken voor een juridisch conflict?

De Belgen zien meerdere mogelijke oorzaken die zouden kunnen leiden tot een juridisch conflict:

  • Ontslag of pesterijen (discriminatie) vormen de twee voornaamste mogelijke oorzaken (elk 67%);
  • De verbreking van de arbeidsovereenkomst (63%);
  • De aard van het arbeidscontract (58%);
  • Werktijd (56%) – bij min-35-jarigen zelfs 65%;
  • Pensioen (52%);
  • Zwangerschapsverlof (35%) – bij min-35-jarigen zelfs 45%.

De risico’s worden doorgaans hoger ingeschat door werknemers en minder door hoge en middenkaderleden. Een paar voorbeelden:

  • Voor het thema ontslag hebben we een verhouding van 75% van de werknemers tegen 48% van de kaderleden;
  • Voor pesten bedraagt deze verhouding: 72% van de werknemers tegen 53% van de kaderleden.

Wat leidt nu tot een juridisch conflict?

De praktijk leert ons dat 29% van de Belgen al eens geconfronteerd is geweest met een geschil rond tewerkstelling. Meer in detail, blijkt dat 13% van de Belgen al geconfronteerd is geweest met pestgedrag of discriminatie. Andere veel voorkomende geschillen zijn discussies rond ontslag en werektijden.

Hoe het oplossen?

Het mag duidelijk zijn dat er binnen het domein ‘werkgelegenheid’ het vaakst beroep wordt gedaan op de rechtbank. 40% van de Belgen kiest uiteindelijk voor een minnelijke regeling met de werkgever, 23% voor de rechtbank maar 37% geeft toe er niet in geslaagd te zijn het probleem op te lossen.

*Enquête uitgevoerd in september 2017 met een steekproef van 1000 personen, representatief voor België. Onderzoek in opdracht van LAR (filiaal van de groep AXA Belgium en gespecialiseerd in juridische bescherming) en uitgevoerd door Ipsos.

Marnik Vanhaverbeke, directeur van LAR, geeft nuttig advies:

Ik heb een conflict met mijn werkgemer. Wat moet ik doen?

Als het om een ontslag gaat, moet u eerst nagaan of het ontslag u betekend is (duur van de opzegtermijn, bedrag van de vergoedingen, conformiteit van de documenten en van hun betekening). Als deze formele regels niet zijn nageleefd, kunt u aanspraak maken op compenserende schadevergoedingen. Als uw arbeidsvoorwaarden eenzijdig gewijzigd zijn, kunt u zich laten adviseren door een gespecialiseerd advocaat om te zien hoe u het best op deze wijzigingen kunt reageren.

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Als u slachtoffer bent van een arbeidsongeval maar moeilijkheden hebt om dit ongeval te doen erkennen door de arbeidsongevallenverzekeraar, kan uw complete polis LAR Family Privéleven u eveneens helpen in dit soort van situaties en de eventuele advocatenkosten om uw rechten te doen gelden ten laste nemen.

Waarom opteren voor een rechtsbijstandverzekering?

Bij LAR kunnen wij u in geschillen betreffende sociaal recht helpen.  Het is belangrijk erop te wijzen dat slechts weinig advocatenkantoren gespecialiseerd zijn in deze materie en dat de kostprijs van deze specialisten dan ook behoorlijk hoog is! LAR kan u  rechtstreeks in contact brengen met een advocaat-expert arbeidsrecht. Uw rechtsbijstandcontract kan de kost van deze tussenkomst ten laste nemen.

 

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel