Nieuwe regels in wegcode

​​​​​​​We zetten voor jou de nieuwigheden op een rijtje:

  1. “Vierkant groen” en “Alle Fietsers Tegelijk Groen” (AFTG) zijn andere benamingen voor een exclusieve fase voor alle fietsers en voetgangers. Alle fietsers en eventueel voetgangers krijgen tegelijk groen. Doel is om contact te vermijden tussen zwakke weggebruikers en auto’s en vrachtwagens, en zo dodehoekongevallen te voorkomen.
  2. Buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders op de rijbaan een zijdelingse afstand van 1,50 meter laten tot de zwakke weggebruikers. Voorheen was dat 1 meter. 
  3. De afstand waarbinnen het verplicht is om de oversteekplaats voor voetgangers te gebruiken, wordt teruggebracht van 30 tot 20 meter.
  4. De Europese regelgeving bepaalt dat de maximumsnelheid van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals elektrische steps, elektrische rolstoelen en hoverboards wordt verhoogd van 18 km/u tot 25 km/u.
  5. Jonge fietsers van minder dan 10 jaar (in plaats van minder dan 9 jaar) mogen de voetpaden en de verhoogde bermen gebruiken
  6. Drie- en vierwielers die minder breed zijn dan één meter (bepaalde bakfietsen) worden gelijkgesteld met fietsen. Dat houdt in dat ze tegen de rijrichting mogen rijden in éénrichtingstraten. Bakfietsen met een maximale breedte van een meter worden vanaf 31 mei ook toegelaten in zones voor plaatselijk verkeer en in voetgangerszones.

Bron: https://wegcode.be/

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel