Je studiejaren laten meetellen als gewerkte jaren voor een hoger pensioen, interessant of niet?

Nog tot 30 november van dit jaar kan iedereen aan een gunstig tarief zijn studiejaren afkopen. Maar is dat wel zo interessant? Toch wel, maar niet voor iedereen.

Welke studiejaren kan je afkopen?

Je krijgt pas een volledig pensioen als je 45 jaar hebt gewerkt. Je studiejaren tellen jammer genoeg niet mee. De regering-Michel besliste echter in 2017 dat werknemers, zelfstandigen en ambtenaren de studieperiode die leidde tot een einddiploma kunnen laten regulariseren of dus wel laten meetellen. Het spreekt voor zich dat jaren die moesten worden overgedaan niet meetellen.

Daarnaast komen ook maximaal twee jaar voor het behalen van een doctoraat in aanmerking en de stageperiodes die leidden tot het behalen van een beroepskwalificatie.

Dit zal wel een positieve invloed hebben op hoeveel wettelijk pensioen je krijgt, maar let op, betekent niet dat je vroeger met pensioen kan.

Wat kost het?

Tot 30 november 2020 geldt de overgangsregeling dat iedereen zijn studiejaren kan afkopen voor     1 560,60 euro per studiejaar. Dit zijn brutobedragen. Het nettobedrag ligt veel lager want je kan de bijdrage via je belastingaangifte aftrekken van je beroepsinkomsten (rubriek 1257/2257 'niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen').

Hoeveel brengt het op?

Zelfstandigen en werknemers krijgen per studiejaar dat meetelt als alleenstaande 277,44 euro bruto per jaar bovenop hun wettelijk pensioen of 346,80 euro bruto per jaar bovenop een gezinspensioen.

Voor ambtenaren is er geen vast bedrag. Hoe hoger het loon waarop de pensioenberekening gebeurt, hoe hoger het bedrag van de regularisatie.

Wat netto overblijft is afhankelijk van een aantal fiscale factoren zoals de loonschaal waar je met je loon in zit, de gezinslast alsook de gemeentebelasting. Het is dus niet voor iedereen even interessant.  

Loont het de moeite?

Ja, als je dichter bij je pensioen staat wel. Je profiteert namelijk sneller van het effect.

Heb je als werknemer, zelfstandige of ambtenaar nog een lange loopbaan voor de boeg? Dan zal je waarschijnlijk moeten werken tot je 67ste om aan een volledige loopbaan te komen. In dat geval kan je beter investeren in een spaar- of beleggingsverzekering om je wettelijk pensioen op te krikken. Meer weten?

Heb je al een volledige loopbaan? Dan heb je er niet echt baat bij om je studiejaren af te kopen.

Wil je weten wat jij best doet? Dan kan je een simulatie aanvragen bij de Federale Pensioendienst. Zij bezorgen je een persoonlijke ‘raming’, waarna je zelf kan beslissen of je je studiejaren wenst af te kopen of niet.

TIP!

 Doe dit voor 30 november, daarna gaan de bedragen waarvoor je een studiejaar kan afkopen waarschijnlijk naar omhoog!

 

Mijn gezin
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel