Geschil rond woning treft 1 Belg op 2

Bouwen = vrees voor ruzie

83% is van mening dat een geschil over de woning het meest waarschijnlijk is bij de bouw van een woning. Denk bijvoorbeeld aan het slecht uitvoeren van het bouwplan of het niet naleven van de leveringstermijn door aannemers.

Andere vaak voorkomende geschillen die men mogelijk acht zijn:

  • Problemen met mede-eigendom (81%);

  • Conflicten tussen huurders en eigenaars (81%);

  • Problemen met het verloop van de werkzaamheden (73%).

(zie afbeelding hieronder)

In de praktijk, ziet de top 4 er een beetje anders uit. Op de vraag welk soort geschillen ze al hebben ervaren, zegt 27% van de ondervraagden dat het conflict was met de buurman- of vrouw. Hierna volgen de geschillen met betrekking tot het verloop de werkzaamheden in en rond de woning, en vervolgens de conflicten met betrekking tot de huur van een woning (13%). De bouw van een woning sluit de top 4 met 11%.

(zie afbeelding hieronder)

Oplossing?

Voor iets minder dan de helft van de ondervraagden werd het geschil minnelijk geregeld, tegenover 22% via een gerechtelijke procedure, terwijl 29% er niet in slaagt om het conflict op te lossen.

 

Drie vragen voor Marnik Vanhaverbeke, directeur van LAR:

De werken in mijn woning liepen vertraging op en de uitvoering ervan verloopt niet volledig zoals voorzien. Wat kan ik doen?

Het is zeer belangrijk dat voor de werken alles goed op papier wordt gezet. Wat houden de werken juist in? Is er een termijn afgesproken? Wat als deze niet gerespecteerd wordt? Zo sta je als klant sterker. Een goede communicatie met de aannemer of vakman is ook primordiaal. Komt het ondanks alles toch tot een conflict, is het beter dit via bemiddeling op te lossen. Een gerechtelijke procedure kan veel geld kosten en lang aanslepen waardoor de werken volledig in het slop geraken. Ik raad dan ook sterk aan om te kiezen voor deze alternatieve methode om een regeling voor het conflict te vinden.

Ik heb een nieuw ingerichte keuken laten installeren maar er zijn fouten gemaakt bij de plaatsing, hoe kan ik dit probleem regelen?

Zorg er zeker voor dat gebreken zo snel als mogelijk worden vastgesteld en duidelijk aan de leverancier of installateur worden gemeld. Neem foto’s en zet je opmerkingen op papier. Een minnelijke regeling biedt ook hier de beste kansen op een uitweg. Als er geen oplossing wordt gevonden, kunt u gerechtelijke stappen overwegen. Een expertise ter plaatse behoort op dat ogenblik tot de mogelijkheden. Daarbij worden zowel de gebreken vastgesteld, als de te nemen stappen om alles te herstellen volgens de regels van de kunst.

Ik heb problemen met mijn buurman. Wat kan ik doen?

Probeer een gesprek aan te gaan met uw buurman om het eens te worden over de grond van het conflict. Opteer ook hier voor een minnelijke regeling. Bemiddeling kan helpen om de dialoog te vergemakkelijken. Als de tegenpartij echter niet bereid is tot dialoog, kunt u een verzoeningsverzoek indienen bij de griffie van de rechtbank. De rechter zal dan proberen u met uw buurman te verzoenen.

*Enquête uitgevoerd in september 2017 met een steekproef van 1000 personen, representatief voor België. Onderzoek in opdracht van LAR (filiaal van de groep AXA Belgium en gespecialiseerd in juridische bescherming) en uitgevoerd door Ipsos.

 

 

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel