Een goede buur is beter dan verre vriend!

Bemiddeling

Vaak wordt gedacht dat conflicten enkel en alleen via de rechtbank beslecht kunnen worden. Maar hebt u ooit al van bemiddeling gehoord? Een onafhankelijke derde brengt de partijen samen en geeft hen om beurt de kans om hun standpunt te brengen. Het doel is dat de beide partijen zélf tot een oplossing komen, zonder dat de bemiddelaar een oplossing op tafel legt.

Conflicten vermijden

Voorkomen is beter dan genezen, dat klopt.

  1. Spreek de persoon in kwestie aan;
  2. Wissel elkaars standpunt uit en verklaar hoe u zich voelt in de situatie;
  3. Luister naar elkaar;
  4. Vermijd oeverloze discussies, want op dat ogenblik kan bemiddeling al redmiddel zijn.
  5. Contacteer een buurtbemiddelaar

 

Een conflict in der minne oplossen is in meerdere opzichten interessanter dan er een rechtzaak voor aan te spannen. Meer dan 75% van de mediaties kent bovendien een gunstig resultaat.

 

Meer preventietips?

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel