Een goede buur is beter dan verre vriend!

We hopen dat zo weinig mogelijk mensen erover kunnen meespreken, maar een conflict met je buur (omwille van bijvoorbeeld geluidsoverlast) is verre van ideaal. En zoals dat meestal gaat, zorgen kleine conflicten doorgaans voor grote frustraties… Hoog tijd dus om te denken aan constructieve oplossingen!

Bemiddeling

Vaak wordt gedacht dat conflicten enkel en alleen via de rechtbank beslecht kunnen worden. Maar hebt u ooit al van bemiddeling gehoord? Een onafhankelijke derde brengt de partijen samen en geeft hen om beurt de kans om hun standpunt te brengen. Het doel is dat de beide partijen zélf tot een oplossing komen, zonder dat de bemiddelaar een oplossing op tafel legt.

Conflicten vermijden

Voorkomen is beter dan genezen, dat klopt.

  1. Spreek de persoon in kwestie aan;
  2. Wissel elkaars standpunt uit en verklaar hoe u zich voelt in de situatie;
  3. Luister naar elkaar;
  4. Vermijd oeverloze discussies, want op dat ogenblik kan bemiddeling al redmiddel zijn.
  5. Contacteer een buurtbemiddelaar

 

Een conflict in der minne oplossen is in meerdere opzichten interessanter dan er een rechtzaak voor aan te spannen. Meer dan 75% van de mediaties kent bovendien een gunstig resultaat.

 

Meer preventietips?

Over AXA Belgium Blog