Beschermt de brandverzekering tegen natuurrampen?

Hagelbollen die putten maken in uw auto, een windhoos die een boom op uw dak doet belanden, een wolkbreuk die de straat blank zet. Het kan sommigen helaas bekend in de oren klinken.

Gelukkig dekt uw brandverzekering meer dan alleen de materiële schade als gevolg van een brand of een aanverwant gevaar. In de loop der jaren is het toepassingsgebied van de brandverzekering hoe langer hoe groter geworden en zijn ook risico’s zoals storm, hagel en natuurrampen gedekt. We spreken dan ook vandaag de dag meer en meer over “woningverzekering” dan “brandverzekering’.

Voor bepaalde waarborgen, zoals natuurrampen betreft, verplicht de wetgever overigens dat de verzekering natuurrampen deel uitmaakt van de basisdekkingen in elke woningverzekering.

Het afsluiten van een woningverzekering op zichzelf is echter niet verplicht, maar de gevolgen van schadegeval aan uw woning zijn vaak niet te overzien. Op zulke momenten is de tussenkomst van de verzekeraar erg welkom.

Wat verstaat men onder ‘natuurrampen’ in het kader van de woningverzekering?

Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit:

  • Overstromingen (ten gevolge bijvoorbeeld van dijkbreuken, vloedgolven, etc.)

  • Aardbevingen van natuurlijke oorsprong

  • Aardverschuivingen of grondverzakkingen

  • Overlopen of opstuwing van openbare riolen

Het is steeds belangrijk om bij uw makelaar de nodige inlichtingen in te winnen. Hij of zij vertelt u wat de basisdekkingen zijn, wijst op eventuele uitsluitingen, uitzonderingen of kan u adviseren om uitbreidende waarborgen te nemen.

 

Op zoek naar een woningverzekering?
Doe een prijssimulatie en sluit uw verzekering online af.
U kunt altijd rekenen op het advies van uw makelaar.
Ontdek onze brandverzekering

Over AXA Belgium Blog