Beschermt de brandverzekering tegen natuurrampen?

Gelukkig dekt uw brandverzekering meer dan alleen de materiële schade als gevolg van een brand of een aanverwant gevaar. In de loop der jaren is het toepassingsgebied van de brandverzekering hoe langer hoe groter geworden en zijn ook risico’s zoals storm, hagel en natuurrampen gedekt. We spreken dan ook vandaag de dag meer en meer over “woningverzekering” dan “brandverzekering’.

Voor bepaalde waarborgen, zoals natuurrampen betreft, verplicht de wetgever overigens dat de verzekering natuurrampen deel uitmaakt van de basisdekkingen in elke woningverzekering.

Het afsluiten van een woningverzekering op zichzelf is echter niet verplicht, maar de gevolgen van schadegeval aan uw woning zijn vaak niet te overzien. Op zulke momenten is de tussenkomst van de verzekeraar erg welkom.

Wat verstaat men onder ‘natuurrampen’ in het kader van de woningverzekering?

Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit:

  • Overstromingen (ten gevolge bijvoorbeeld van dijkbreuken, vloedgolven, etc.)

  • Aardbevingen van natuurlijke oorsprong

  • Aardverschuivingen of grondverzakkingen

  • Overlopen of opstuwing van openbare riolen

Het is steeds belangrijk om bij uw makelaar de nodige inlichtingen in te winnen. Hij of zij vertelt u wat de basisdekkingen zijn, wijst op eventuele uitsluitingen, uitzonderingen of kan u adviseren om uitbreidende waarborgen te nemen.

 

Op zoek naar een woningverzekering?
Doe een prijssimulatie en sluit uw verzekering online af.
U kunt altijd rekenen op het advies van uw makelaar.
Ontdek onze brandverzekering

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel