Bedrijfsstage: een buitenkans!

Interessante weetjes

De stageperiode is een leerperiode en kan een echte springplank vormen naar een job. Het doel van de stage is een waardevolle beroepservaring op te doen.

De stage:

 • kan leiden tot een potentiële job;
 • biedt je de kans om je professioneel netwerk uit te bouwen;
 • vult je cv aan met een of meer concrete ervaringen;
 • is de gelegenheid, indien de onderneming tevreden is over het geleverde werk, om een aanbeveling te vragen die je kan gebruiken bij je toekomstige werkgevers.

Wettelijk kader

 • Als bedrijfsstagiair werk je in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers die door die werkgever tewerkgesteld zijn.
 • Alvorens een stagiair aan het werk te zetten, is de werkgever verplicht om de nodige maatregelen te nemen om hem te onthalen en te begeleiden. Hij moet ervoor zorgen dat de aanpassing en de integratie in het beroepsmilieu optimaal verlopen.
 • Stages voor studenten zijn doorgaans onbezoldigd aangezien ze deel uitmaken van het lessenpakket.
 • Er moet een driepartijenovereenkomst (student – school – onderneming) worden ondertekend vóór het begin van de stage. Daarin zal het kader van de bedrijfsstage worden vastgelegd.

Wat moet in de stageovereenkomst bepaald zijn?

 1. De volledige gegevens van de onderneming, de onderwijsinstelling en de stagiair;
 2. Een beschrijving van de opdracht van de stagiair;
 3. De duur van de stage;
 4. De voorwaarden voor eventuele voordelen (bijdrage in de reiskosten bijvoorbeeld).

Goed om te weten

De student-stagiair is gedekt door de verzekering van de school. Ook al moet de werkgever jou niet verzekeren tijdens de stageperiode, hij moet jouw aanwezigheid wel aangeven in het personeelsregister.

Als je als stagiair handenarbeid of technisch werk moet verrichten, moet de werkgever een risicoanalyse opstellen voor de functie die je bekleedt. Deze risicoanalyse zal aan de school worden voorgelegd. Voor kantoorwerk wordt deze analyse zelden gevraagd door de school.

Tot slot, opgelet, voor stages buiten het lessenpakket, moet je verplicht het expliciete akkoord van je school hebben. Na het behalen van je diploma is het onder zeer strikte voorwaarden toegelaten om als werkzoekende een stage te doen. Vraag informatie bij de RVA. Elke stage zonder het akkoord van de school of zonder toestemming van de RVA wordt beschouwd als zwartwerk!

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel