Auto zorgt bij 1 Belg op 4 voor conflict

Vrees voor conflict door de auto

Voor 71% van de respondenten die deelnamen aan het onderzoek, vormt het laten onderhouden of herstellen van de auto de meest waarschijnlijke oorzaak van een geschil over de auto. Dat percentage neemt toe tot 80% in de provincie Vlaams-Brabant. 63% van de ondervraagden vindt de verkoop van een voertuig een risicovolle aangelegenheid, zowel nieuw als op de tweedehandsmarkt. Het huren van een voertuig, zorgt bij 62% van de respondenten voor enige ongerustheid. Tot slot ziet 60% de aankoop van een voertuig (nieuw of tweedehands) als risicovol.

1 Belg op 4 heeft een geschil door de auto

Het onderzoek leert dat de auto al bij bijna 1 op de 4 Belgen uitmondde in een conflict en in 1 op de 5 gevallen was dit door problemen bij het laten onderhouden of herstellen van de wagen.

30% vindt geen regeling

Minder dan de helft van de Belgen probeert conflictrisico’s rond de auto te vermijden. 60-plussers zeggen zich meer bewust te zijn van dit type risico en proberen er zich tegen te wapenen.

Doet er zich uiteindelijk een geschil voor dan blijkt dat meer dan de helft van de respondenten opteert voor een minnelijke schikking van het geschil, 18% kiest de gerechtelijke weg en bijna 30% komt helemaal niet tot een regeling. 

*Enquête uitgevoerd in september 2017 met een steekproef van 1000 personen, representatief voor België. Onderzoek in opdracht van LAR (filiaal van de groep AXA Belgium en gespecialiseerd in juridische bescherming) en uitgevoerd door Ipsos.

Marnik Vanhaverbeke, directeur van LAR, geeft nuttig advies:

Wat te doen wanneer u een probleem hebt met uw garagehouder?

Als u na een herstelling of onderhoud van uw auto een probleem vaststelt, moet u dit onmiddellijk laten weten aan uw garagehouder. Als deze uw klacht naast zich neer legt, moet u hem in gebreke stellen en de problemen vervolgens laten vaststellen door een expert. Het is essentieel uw auto niet te laten herstellen door een andere garagist want dat maakt de vaststelling van het initiële probleem onmogelijk. Bij een expertise zal de expert uw belangen kunnen verdedigen.

Wat te doen als de auto die u gekocht hebt een verborgen gebrek vertoont?

De professionele verkoper moet de risico's van het gebrek aan conformiteit dekken die bestaan op het moment van de levering en die zich gedurende een termijn van minstens een jaar voordoen. Een snel contact met de verkoper en de uitvoering van een expertise blijft dus een belangrijk element. Ook wanneer u het voertuig bij een particulier koopt, kunt u het slachtoffer zijn van een verborgen gebrek. Breng de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte via een aangetekende brief om hem te verplichten de problemen te laten vaststellen. Een gerechtelijke procedure (kortgeding) zal in sommige gevallen noodzakelijk zijn om uw rechten te vrijwaren.

Is het altijd nodig gerechtelijke stappen te ondernemen om een probleem te regelen?

Zeker niet. U moet weten dat 81% van onze autogeschillen door minnelijke schikking worden opgelost, binnen vrij redelijke termijnen: zeer vaak in enkele weken of zelfs enkele dagen. Een procedure voor een rechtbank kunt u beter vermijden, omdat ze een oplossing vertraagt (behalve in het geval van een verborgen gebrek).

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel