Aanvullend pensioen voor zelfstandigen: ontdek uw fiscale voordelen

  1. het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
  2. Individuele Pensioentoezegging (IPT)
  3. Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Dankzij het VAPZ geniet u  van een gewaarborgde intrestvoet, die jaarlijks eventueel wordt aangevuld met een winstdeelname door de verzekeraar. De gestorte bijdragen in uw VAPZ zijn bovendien als beroepskost aftrekbaar, waardoor u geen premietaks betaalt en u bespaart op uw sociale bijdragen.

De stortingen

De bedragen die u mag storten in het gewone VAPZ bedragen maximaal 8,17% van uw referte-inkomen van 3 kalenderjaren geleden, met een maximum van 3.256,87 euro in 2019.

Daarnaast bestaat er ook een sociaal VAPZ. Daarin kunt u 9,40% van uw referte-inkomen van 3 kalenderjaren geleden sparen, met een maximum van 3.747,19 euro voor 2019. Het ‘sociaal VAPZ’ is een variant op het gewone VAPZ, want ze wordt aangevuld met een aantal solidariteitswaarborgen.

Lagere sociale bijdragen

Omdat u de premies die u stort in een VAPZ kunt inbrengen als beroepskost, daalt uw netto belastbaar inkomen. Dat kan een besparing opleveren op uw sociale bijdragen.

Gunstige eindbelasting

Bij de uitbetaling van het gespaarde kapitaal, vanaf 65 jaar, zal er een RIZIV-bijdrage van 3,55% worden ingehouden, en mogelijk ook een solidariteitsbijdrage van 2%. Het resterende kapitaal zal ten slotte worden belast volgens het principe van ‘fictieve rente’. Net zoals uw wettelijk pensioen, wordt uw fictieve rente, dan jaarlijks in de personenbelasting belast. Dat is fiscaal voordeliger dan een eenmalige belasting op het volledige kapitaal.

Fictieve rente: wat is dat?

Nadat u uw pensioenkapitaal hebt ontvangen, moet u gedurende een aantal jaar een percentage van dat kapitaal vermelden op uw belastingaangifte. Dat percentage noemt men ‘de fictieve rente’.

De fictieve rente is afhankelijk van de leeftijd waarop u het gespaarde kapitaal krijgt, maar het percentage bedraagt nooit meer dan 5%, dit is het maximum op 65 jaar.

  • Int u uw kapitaal voordat u 65 wordt? Dan moet u de fictieve rente gedurende 13 jaar aangeven.
  • Int u uw kapitaal wanneer u 65 jaar bent of ouder? Dan wordt u belast aan een fictieve rente van 5%, maar dan moet u het slechts 10 jaar aangeven i.p.v. 13 jaar, wat uiteindelijke voordeliger is.

In de tabel hieronder vindt u de toegepaste percentages per leeftijd.

Leeftijd bij uitkering

% toegepast op het kapitaal om de fictieve rente te bepalen

Aangifte in personenbelasting gedurende x jaar

60 jaar​

3,5%​

​13 jaar

​61 tot 62 jaar

​4%

​13 jaar

​63 tot 64 jaar

​4,5%

​13 jaar

​65 jaar of meer

​5%

​10 jaar

Een voorbeeld:

U krijgt op uw 63ste 100.000 euro uitbetaald dat u hebt gespaard met uw VAPZ (exclusief winstdeelnames). U zult dus gedurende 13 jaar een fictieve rente van 4.500 euro (100.000 x 4,5%) in uw belastingaangifte moeten aangeven. Blijft u echter actief tot uw 65ste en gaat u dan pas met pensioen, komt dit voordeliger uit. Het percentage van uw rente ligt dan wel hoger (5% in plaats van 4%), maar de belastbare basis bedraagt slechts 80% van het kapitaal. Op uw 63ste is die belastbare basis hoger.

Wilt u weten hoeveel een VAPZ voor u kan opbrengen? Simuleer het hier

Zoals u kunt zien, heeft het VAPZ heel wat fiscale voordelen. Maar er zijn nog andere opties om als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen.

De Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Als u een zelfstandige bedrijfsleider bent in een vennootschap, kunt u ook via een IPT sparen voor uw pensioen. Uw vennootschap betaalt dan de premies die fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost.

Het IPT-contract kan op uw maat gesneden worden volgens uw leeftijd en risicoappetijt.

U kunt ervoor kiezen om te investeren in beleggingsfondsen (tak 23), waardoor uw rendement hoger kan uitkomen dan wanneer u een gewaarborgd rendement krijgt (tak 21).

U hebt bij AXA de keuze om de pensioenopbouw zelf in handen te nemen, of u kunt het aan experten overlaten die de opbouw bepalen in functie van uw leeftijd en/of het risico dat u wilt nemen. Zo zullen uw bestaande, risicovollere beleggingen automatisch worden omgezet naar minder risicovolle beleggingen naarmate u dichter bij uw pensioen komt, zonder moeite of kosten.

Om het beleggingsrisico nog wat meer te spreiden kunt u ervoor kiezen om maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks te storten. Zo belegt u via AXA gespreid in de tijd en koopt u weinig deelbewijzen van een beleggingsfonds (aandelen, obligaties, etc. ) als de prijzen op de markt hoog staan, maar koopt u in goedkope tijden net meer deelbewijzen. Zo vangt u de schommelingen van de financiële markten op en beperkt u het risico.

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Net zoals zelfstandigen met een vennootschap, kunt u als ‘zelfstandige natuurlijk persoon’, ook kiezen voor een formule waarin u fiscaal voordelig kunt sparen voor een nog hoger pensioen, via de gloednieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

De POZ laat namelijk toe om ook te investeren in een levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen (tak 23). U betaalt de stortingen uiteraard zelf en geniet een belastingvermindering van 30%.

Ook in een POZ-contract kunt u opteren voor gemoedsrust door te kiezen voor een beleggingsstrategie waarbij onze experten uw pensioenkapitaal zo optimaal mogelijk helpen opbouwen, in lijn met uw risicoappetijt en leeftijd.

Naast deze 3 opties, kunt u ook er ook voor kiezen om individueel te sparen voor uw pensioen door middel van het traditionele pensioensparen of via het langetermijnsparen.

Ga dus zeker eens langs bij uw makelaar, hij bekijkt samen met u de mogelijkheden om te sparen voor uw pensioen.

Simuleer uw pensioen

 

 

 

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel