Aanvullend pensioen

Hoeveel kan je als particulier in 2020 maximum fiscaal sparen voor je aanvullend pensioen?

Pensioensparen

Hoeveel je minstens stort bepaal je zelf, zolang je maar het minimum spaart dat werd vastgelegd in je contract. Voor AXA is dat 360 euro per jaar, of 30 euro per maand. Je kan kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen die jaarlijks wettelijk worden bepaald: 990 euro of 1 270 euro (inkomstenjaar 2020).

Spaar je tot 990 euro, geniet je 30% belastingvermindering en kan je tot 297 euro terugkrijgen via je belastingen.

Wil je een groter bedrag storten, dan krijgt je op het volledig gestorte bedrag 25% belastingvermindering. Je mag in dit geval tot maximum 1 270 euro storten en je krijgt dus tot 317,5 euro terug van de belastingen.

Opgepast voor de pensioenval!
Spaar je tussen 990,01 euro en 1 188 euro, leidt dat tot een lagere belastingvermindering in vergelijking met een betaling van 990 euro. Spaar je bijvoorbeeld 1 000 euro, dan geeft je dat recht op een belastingvermindering van 25% of 250 euro, wat minder is dan 30% van 990 of 297 euro. Spaar je 1 189 euro of meer geniet je wel meer fiscaal voordeel, uitgedrukt in euro, dan wanneer je 990 euro zou storten.

Langetermijnsparen

Of langetermijnsparen voor jou interessant is, wordt bepaald door het feit of je een hypothecair krediet hebt lopen, wanneer je dit hebt afgesloten en waar je woont. Je verzekeringsmakelaar zoekt dit graag voor je uit.

Je bepaalt zelf hoeveel je stort, zolang je maar het minimum dat werd vastgelegd in je contract, voor AXA is dat 360 euro per jaar.

Wat je mag sparen is afhankelijk van je inkomen, met een maximum van 2 390 euro, enkele voorbeelden:

Je jaarlijks netto belastbaar inkomen € 25 000 € 40 000
Wat je jaarlijks gedurende 15 jaar kan sparen € 179,10 + 6% van € 25 000 = € 1 679,10
(bovenstaande formule geldt voor alle netto belastbare beroepsinkomens kleiner dan € 36 848)
Maximum van € 2 390 is bereikt vanaf een netto belastbare beroepsinkomen van € 36 848,33
Je fiscaal voordeel 30% van € 1 679,10 of € 503,73 x 15 jaar
Komt op € 7 555,95 minder belastingen die je betaalt
30% van € 2 390 of € 717 X 15 jaar
Komt op € 10 755 minder belastingen die je betaalt

Goed om te weten: indien je je contract (pensioensparen of langetermijnsparen) voor je 55ste afsluit, betaal je een gunstige eindtaxatie op je 60ste. Wat je na je 60ste spaart wordt niet meer belast. Sluit je je contract af na je 55ste betaal je de eindtaxatie op het einde van het contract of op de 10e verjaardag.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)

Als loontrekkende bepaal je zelf hoeveel je werkgever van je nettoloon aftrekt om je aanvullend pensioen te sparen. Je moet hierbij rekening houden met een door de wet vastgelegd plafond. Dit plafond en de manier waarop het berekend wordt vind je terug op mypension.be. Je ziet er hoeveel je jaarlijks kan sparen in de rubriek “Mijn aanvullende pensioen” onder de tab “Zelf nog aanvullend pensioen opbouwen”.

Hoe wordt je plafond van de VAPW bepaald?

  • Indien je nog niet in een groepsverzekering of sectorplan spaart, wordt je plafond alleen bepaald door je referentieloon. Is je referentieloon hoger dan 54 000 euro, dan mag je tot 3% ervan sparen. Anders mag je tot 1 691,28 euro sparen.
  • Indien je al in een groepsverzekering of sectorplan spaart, wordt dit bedrag verminderd door de bijdragen die je reeds in je groepsverzekering of sectorplan hebt gestort.

Je referentieloon is je brutoloon, inclusief andere loonelementen (bonus, vakantiegeld…) vóór aftrek van de sociale bijdragen dat je ontvangt twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin je effectief spaart. Je krijgt jaarlijks een overzicht van je referentieloon in het document ‘Individuele rekening’ dat je krijgt van je werkgever.

Je referentieloon is je totale brutoloon (onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en inclusief andere salariselementen zoals bonus, vakantiegeld, enz.) van het tweede jaar vóór het jaar waarin je effectief spaart. Met andere woorden: als je in 2020 in een PLCS wilt sparen, wordt bij de vaststelling van het plafond rekening gehouden met je brutosalaris van 2018.

Het document "individuele rekening" dat je van je werkgever krijgt, geeft je een jaarlijks overzicht van je referentieloon.

Meer weten over deze pensioenspaaroplossingen en de fiscale voordelen die je geniet? Bekijk hier het overzicht of bereken je pensioen en ontdek hoe je de kloof tussen je huidig inkomen en je pensioen kan verkleinen:

Bereken je pensioen

Mijn gezin
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel